11 AGOSTO 2020
ORATipoTitolo
07:30InformativoTELEGIORNALE
08:00TelenovelaEREDITA' D'AMORE
08:45TelenovelaESMERALDA
09:30TelenovelaVERONICA IL VOLTO DELL'AMORE
11:00TelenovelaVERONICA IL VOLTO DELL'AMORE
11:30InformativoTELEGIORNALE
13:30InformativoTELEGIORNALE
14:00RubricaCURIOSITA' E TRADIZIONE
14:30TelenovelaEREDITA' D'AMORE
17:00TelenovelaVERONICA IL VOLTO DELL'AMORE
17:30InformativoTELEGIORNALE
18:00Musicale ITALIA MUSICA
18:40TelenoelaESMERALDA
19:30InformativoTELEGIORNALE
20:00Informativo DESTINAZIONE MARCHE
20:00Informativo DESTINAZIONE MARCHE
20:30Informativo TELEGIORNALE
21:00RubricaSPORT-QSVS
23:00Informativo TELEGIORNALE