15 AGOSTO 2020
ORATipoTitolo
07:30InformativoTELEGIORNALE
08:00TelenovelaEREDITA' D'AMORE
08:45TelenovelaESMERALDA
09:30TelenovelaVERONICA IL VOLTO DELL'AMORE
11:00TelenovelaVERONICA IL VOLTO DELL'AMORE
11:30InformativoTELEGIORNALE
13:30InformativoTELEGIORNALE
14:00RubricaHARD TREK
14:30TelenovelaEREDITA' D'AMORE
17:00TelenovelaVERONICA IL VOLTO DELL'AMORE
17:30InformativoTELEGIORNALE
18:00RubricaCONCERTI E SPETTACOLI
18:40TelenovelaESMERALDA
19:30InformativoTELEGIORNALE
20:30InformativoTELEGIORNALE
21:00Film FILM COMMEDIA
23:00Informativo TELEGIORNALE
23:40Film FILM COMMEDIA