30 OTTOBRE 2020
ORATipoTitolo
07:00Informativo PRIMA PAGINA
07:30InformativoTELEGIORNALE
08:00TelenovelaPER ELISA
08:45TelenovelaPASION MORENA
09:30TelenovelaVERONICA IL VOLTO DELL'AMORE
11:00TelenovelaVERONICA IL VOLTO DELL'AMORE
11:30InformativoTELEGIORNALE
13:30InformativoTELEGIORNALE
14:30TelenovelaPER ELISA
17:00TelenovelaVERONICA IL VOLTO DELL'AMORE
17:30Informativo TELEGIORNALE
18:40TelenovelaPASION MORENA
19:30InformativoTELEGIORNALE
20:00RubricaCURIOSITA' E TRADIZIONE
20:30InformativoTELEGIORNALE
21:00Film FILM IL CARABINIERE
23:00Informativo TELEGIORNALE
23:40RubricaLUBE MAGAZINE